Poděkování RC Medvídek a sboru ČCE v Miroslavi

6. 8. 2018 | Novinky

Rodinné centrum Medvídek v Miroslavi umožňuje, v souladu s křesťanskými hodnotami, setkávání a dialog rodin, dětí, mládeže i dospělých, pořádá programy různého druhu pro využití volného času. V dubnu byla tématem společné akce ke Dnu Země redukce odpadů v domácnosti.

Mimo jiné účastníci prodávali pytlíky, které ušily některé z žen RC Medvídek ze zbytků nových záclon. Tyto pytlíky by mohly nahradit nákupní mikrotenové sáčky.

Výtěžek z prodeje 2 000 Kč byl věnován spolku Stromy v krajině, z.s. jako symbolické ocenění a podpora práce spolku Stromy v krajině, z.s.

Srdečně děkujeme!