Přednášky připravované spolkem Stromy v krajině, z.s. na rok 2019

7. 2. 2019 | Novinky, Pozvánky

Pořádání přednášek zaměřených na přírodovědná případně historická témata související s naším regionem je jednou z tradičních činností spolku Stromy v krajině, z.s. Také v tomto roce připravujeme několik takto orientovaných přednášek a rádi bychom všechny zájemce již nyní pozvali na zajímavá vystoupení našich hostů.

V pátek 15. března přední český ornitolog MVDr. Julius Klejdus představí jeho nejnovější knihu „Ptáci v akci aneb kniha o chování ptáků“. Přednáška, během níž bude prezentována řada originálních snímků, přiblíží mnohdy překvapivé a netušené zvyky v chování ptáků, které se nepovšimnuty odehrávají v naší bezprostřední blízkosti.

O týden později 22. března vystoupí znojemští historici PhDr. Jiří Kacetl a Mgr. Zbyněk Sturz s přednáškou nazvanou „1918 – stoletá vzpomínka na poslední rok Velké války a na vznik ČSR“, která uzavře pětidílný cyklus přednášek ke 100. výročí 1. světové války. Také tentokrát bude část jejich vystoupení věnována dění na jižní Moravě a na Znojemsku.

Přednáška odborného lesního hospodáře Ing. Dušana Utinka, PhD., která je připravována na začátek dubna, bude věnována dlouhodobému problému lesů v ČR, jehož původcem je brouk kůrovec. Její pracovní název je „Kalamita v českých a moravských lesích – příčiny, aktuální stav a důsledky“.

Ve druhé polovině května vystoupí prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. a prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s přednáškou nazvanou “Lichtenštejnové”. Blíže v ní vysvětlí význam a roli tohoto šlechtického rodu, jehož hlavním rodovým sídlem byl do roku 1945 zámek Valtice, v dějinách českých zemí od středověku až do současnosti.

Na říjen připravujeme přednášku archiváře Mgr. Vojtěcha Šustka, PhD. nazvanou “František Pospíšil a operace Bivouac” o osudech tohoto hrdiny protinacistického odboje, příslušníka čs. zahraniční armády ve Velké Británii a velitele výsadkové operace Bivouac, který byl před 75. lety popraven v Terezíně. Jen nemnozí vědí, že tento rodák z nedalekých Rešic prožil podstatnou část svého života v našem městě.

Během jednoho z podzimních měsíců se také “vydáme do světa” a to s geologem a cestovatelem Mgr. Vojtěchem Wertichem, který bude přednášet o některých z jeho výprav do Asie a Jižní Ameriky. Přednášky se zpravidla konají v pátek a začínají v 18:00 hodin, vstup je vždy volný. Pro informaci o přesném datu, čase a místě konání jednotlivých přednášek sledujte internetové stránky nebo facebookový profil spolku Stromy v krajině, z.s., veřejné plakátovací plochy a hlášení městského rozhlasu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Marek Pavlík

předseda spolku Stromy v krajině, z.s.