Úspěšný víkend 20. – 21.7.2019

25. 7. 2019 | Novinky

V sobotu 20.7. 2019 se spolek Stromy v krajině zapsal do programu 30. ročníku Jarmarku u Floriána uspořádáním knižního bazaru ve vstupním nádvoří miroslavského zámku. Od 9:00 si mohli návštěvníci vybírat z knih umístěných na čtyřech stolech podle svého vkusu. Rozmanité knihy, darované dobrovolníky, našly své nové čtenáře. Výběr byl opravdu velký, tématický rozsah taktéž. Mnozí pro sebe našli poklady, které už nepustili z rukou. Během dopoledne značná část knih zmizela, asi v 15:30, kdy byl knižní bazar ukončen, zůstala na stolech zhruba 1/3 původního množství.

Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří knihy darovali, ti, kteří vyrobili upomínkové předměty (záložky, tašky, informační letáčky), ti, kteří pomohli s přípravou bazaru, dopravou knih a jejich distribucí a zajištěním provozu knižního bazaru.

Poděkování spolku Stromy v krajině zaslouží také ti, kteří se o spolek a jeho činnost během dne zajímali a dobrovolnými příspěvky podpořili další činnost spolku.

Nedělní odpoledne po jarmareční sobotě šest členů spolku Stromy v krajině věnovalo vyčištění studánky v lese za miroslavským koupalištěm. Při prohloubení studánky se objevily tři samostatné pramínky. Částečně bylo zprůchodněno také koryto potůčku, který ze studánky vytéká. Přivezenými kameny pak byla zpevněna studánka po obvodu a nad ni byl umístěn ochranný přístřešek. Přístup ke studánce usnadňuje několik schodů, které byly také vybudovány při nedělním čištění.

Děkujeme všem, kteří se celé akce zúčastnili, zejména iniciátorům Vojtovi Biberlemu a Kamilu Kopečkovi.