Pozvánka na jarní cyklus přednášek

7. 2. 2020 | Novinky, Pozvánky

Také v tomto roce pořádá spolek Stromy v krajině, z.s. ve spolupráci s klinikou AK Dent, s.r.o. a Rotary Clubem Znojmo přednášky pro veřejnost. Rádi bychom Vás pozvali na dvě úvodní vystoupení letošního cyklu:

Úhory – staronový fenomén naší krajiny?

Co jsou to úhory a k čemu mohou být dobré? Jsou úhory skutečně zdroji rostlinné a živočišné rozmanitosti v jinak jednotvárné zemědělské krajině? Mohou úhory podpořit výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, které z naší krajiny již vymizely? Mají se zemědělci a farmáři skutečně bát plevelných a ruderálních druhů, které na úhorech vyrostou? Jak to vidí věda a ochrana přírody? A co na to naše legislativa? Na tyto a další zajímavé otázky vám v pátek 28. února 2020 odpoví Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph. D. ze Zemědělského výzkumu v Troubsku a Mgr. Martina Fabšičová z Botanického ústavu Akademie věd ČR.

Parašutista František Pospíšil a operace Bivouac

František Pospíšil, rodák z Rešic, pro nějž byla po většinu jeho života domovem Miroslav, se podobně jako jiní odmítl smířit s likvidací ČSR v roce 1939. Odešel proto do Francie a následně do Velké Británie, aby zde v rámci zahraniční československé armády bojoval za osvobození své vlasti. Po absolvování speciálního parašutistického výcviku byl jmenován velitelem výsadku Bivouac a v dubnu 1942 s dalšími dvěma spolubojovníky Jindřichem Čoupkem a Liborem Zapletalem seskočil na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava, kde se aktivně zapojil do boje proti nacistickým okupantům. Dramatické osudy tohoto hrdiny protinacistického odboje přiblíží v pátek 20. března 2020 badatel Vlastislav Janík.

Obě uvedené přednášky se budou konat v konferenčním sále kliniky AK Dent, s.r.o. se začátkem v 18:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.