Probouzení

13. 6. 2021 | Novinky

(činnost členů spolku Stromy v krajině na jaře roku 2021)

V důsledku pandemie covid-19 jsme od března loňského roku prožívali nepoznanou dobu útlumu, obav, ale i vzájemné podpory. Byl to „pohádkový “ čas, něco, o čem jsme četli v pohádkách – vzpomeňte na zakletý zámek, království ve smutku, apod. Nesměli jsme se sdružovat, nemohli jsme slavit, zpívat, z domova jsme mohli vyjít jen v případě nutnosti. Covid-19 se nějak dotkl všech a všeho.

Od května se pomalu a s nedůvěrou probouzíme z letargie a snažíme se vrátit k dřívějšímu běžnému životu. Týká se to i členů spolku Stromy v krajině, kteří se sešli zatím ke dvěma akcím. Během jara jsme byli alespoň v kontaktu e-mailovém a snažili jsme se vytipovat vhodná místa pro další lavičky, na kterých by se dalo spočinout, ale také se rozhlédnout po krajině kolem Miroslavi.

První společnou akcí bylo budování pěti oplocenek na dvou místech. Nejprve tři nové oplocenky na Markově kopci, následně dvě oplocenky na Větrňáku. Tato činnost se uskutečnila v sobotu 15. května 2021 za hojné účasti členů spolku.

Další aktivitou se stala akutní potřeba vyčistit pozemek spolku Stromy v krajině od bodláčí a jiných plevelů. Tato záslužná činnost se odehrála v komornější sestavě členstva v sobotu 5.června.

V červnu také proběhne už tradiční kosení na Větrňáku. Sejdeme se v sobotu 19. června a pokosíme dvě plochy podle zadání AOPK. Část pokosené trávy odvezeme na pozemek spolku, aby se tam ujala semena rostlin z Větrňáku a z nich později vznikla kvetoucí loučka. Během odpočinku v přestávce probereme činnost spolku v druhé polovině tohoto roku. Doufejme, že se podaří uskutečnit to, co naplánujeme, že nám to umožní příznivá situace ve společnosti.

Zveme zájemce a příznivce sázení stromů do spolku Stromy v krajině, rádi vás mezi námi přivítáme. Přidejte se k nám, pomozte zlepšit stav krajiny na jižní Moravě.