Bilance podzimu 2021

5. 4. 2022 | Novinky

Podzimní činnosti spolku Stromy v krajině je možné zhodnotit jako období velmi úspěšné. Mohli bychom začít už 11. září, kdy jsme kosili a čistili kopec Větrňák.

V pátek 8. října se uskutečnila přednáška Vlastislava Janíka František Pospíšil a operace Bivouac o dramatických osudech miroslavského hrdiny protinacistického odboje, který po okupaci českých zemí odešel do Velké Británie, kde vstoupil do čs. zahraniční armády. Do vlasti se vrátil jako velitel výsadkové operace Bivouac v roce 1942.

V sobotu 23. října se uskutečnilo zajímavě pojaté sázení ve spolupráci se Zámkem Miroslav a Střediskem volného času na jižním úpatí Markova kopce. Sázeli jsme společně s dětmi a jejich rodiči stromky do oplocenek, které byly vybudovány na jaře 2021. Děti se také prošly připravenou stezkou s úkoly na zadní Markův kopec, kde zasadily dalších 15 stromečků do tří nových oplocenek. Tato společná akce se vydařila a prospěla i k seznamování miroslavských rodičů a dětí s činností spolku Stromy v krajině.

V sobotu 30. října jsme se sešli u třešňového stromořadí za Větrnou, kde jsme čistili nálety a hustě obrostlé stromy, vysazené už dříve. Pokácení suchých stromů zajistilo Agrodružstvo Miroslav, které je majitelem většiny pozemků, na nichž se stromořadí nachází. O týden později 6. listopadu jsme na místech uschlých stromů vysadili 20 stromů nových.

V pátek 6. listopadu mohli miroslavští občané navštívit zajímavou cestovatelskou přednášku Zdeňka Lyčky Na kajaku z Černého lesa do Černého moře o splutí celého toku Dunaje z německého Schwarzwaldu až po ústí řeky do Černého moře.

Je patrné, že členové spolku Stromy v krajině, a nejen oni, se věnovali činnostem, které Miroslav obohatily. Shrnuto slovy předsedy Marka Pavlíka:“ Jen pro úplnost uvádím, že se jednalo o dvoje sázení, jednu přípravu místa pro sázení a dvě přednášky. Nově je v okolí našeho města vysázeno 59 stromů. Z toho 40 semenáčků dubů, javorů, jeřábů a ovocných stromků v 8 nových oplocenkách na Miroslavských kopcích, 15 třešní v třešňovém stromořadí za Větrnou, 4 lípy v lipovém stromořadí pod vinohrady za Popovkou a 4 vrby u vodního prvku na ulici Rybniční (u nové zástavby).“