Proč sázíme stromy

„Všechno se tu změnilo, dokonce i vzduch byl jiný. Místo prudkých větrů, vysušujících a nemilosrdných, foukal lehounký větřík, plný vůní. … Nejvíc mě dojalo, že poblíž byla vysazena lípa. Byla už vzrostlá a byl to nepopiratelný symbol znovuzrození.“

Jean Giono, Muž, který sázel stromy

Příběh Elzéarda Bouffiera, který začal před sto lety sázet stromy, je sice příběh starý, odehrávající se v daleké Provenci, ale je to příběh nesmírně inspirující. Podobně jako on, i my – spolek Stromy v krajině – chceme sázet stromy. Podobně jako on i my víme, že stromy do krajiny patří, nejen pro svoji krásu, ale zejména pro svoji mnohou užitečnost.

  • Stromy do krajiny patří, jsou zdrojem kyslíku, zabraňují erozi, vzduch je v jejich blízkosti svěží, vlahý …
  • Strom v plném květu je nejen krásný, je příslibem medu, ovoce, je útočištěm včel i dalšího drobného hmyzu, je plný života…
  • Stín stromů nabízí zklidnění …
  • Aleje stromů, jimiž byla naše země kdysi hustě protkána a které žel mizí, směřovaly od člověka k člověku …

Spolek Stromy v krajině si klade za cíl vysazovat v našem městě a v přilehlém katastru stromy a dle svých sil o ně pečovat. Rádi bychom vrátili do krajiny nejen aleje, ale chtěli bychom sem vrátit i některé tradiční druhy ovocných stromů. Chceme tak přispět nejen ke zkrášlení, ale zejména k ozdravění našeho okolí.

Jsme občané města a tak samozřejmě chceme spolupracovat s institucemi v našem městě, se společenskými organizacemi, s občany a s vedením města. Spolek Stromy v krajině je otevřen všem, kteří mají o zdravý a krásný vzhled Miroslavi a okolí zájem. Členy spolku Stromy v krajině se mohou stát nejen ti, kteří jsou ochotni a schopni účastnit se vlastního vysazování, člen může být i ten, kdo činnost spolku podpoří finančně. Uvažujeme i o dalších možnostech.

O činnosti spolku Stromy v krajině vás budeme informovat na svých webových stránkách, facebookovém profilu i prostřednictvím Miroslavského zpravodaje.

Staráme se o 500 stromů

Boží muka

Opravili jsme zanedbaná boží muka v polích u Dolenic.

Udržujeme kopec Větrňák

Turistická stezka po Miroslavských kopcích

Pomohli jsme vyznačit naši oblíbenou procházkovou trasu. Stezku po Miroslavských kopcích. Nyní se může každý, i když nezná Miroslav, projít mezi vinicemi a pokochat se výhledy na Pálavské kopce a okolí Miroslavi.

Staráme se o studánku

Novinky a pozvánky

Pozvánka na přednášku Lichtenštejnové

Všechny zájemce zveme na přednášku "Lichtenštejnové", která se bude konat v pátek 31.5.2019 v 18 hodin v Miroslavi v přednáškovém sále kliniky AK DENT, s. r. o. Přednášet budou prof. PhDr. Jan Županič, Ph. D. a prof. PhDr. Václav Horčička, PhD. z Ústavu světových...

Poděkování Sboru ČCE v Miroslavi a RC Medvídek

Jménem členů spolku Stromy v krajině, z. s.  děkuji organizátorům Sborové neděle Teď a tady (při příležitosti Dne Země) za pozvání a prostor k prezentaci naší činnosti a za následnou diskuzi. Byli jsme přijati velmi srdečně a přátelsky, vyslechli jsme příspěvky a...

Významné stromy Miroslavi

Lípa svobody

Lípa svobody

Tak se nazývají stromy, které jsou svázány s dějinami vlasti. Mnoho lip svobody bylo vysazeno v roce 1969 jako výraz odhodlání, že jsme a chceme být svobodni. Byly vysazovány v roce prvního výročí hořkých chvil zklamání - lípy svobody připomínají, že svoboda naší...

Pod lípami

Pod lípami

Také vám ten název něco připomíná? Unter den Linden - významná berlínská třída směřující k Brandenburské bráně. V Berlíně samozřejmě nejsme, jen jsme si vyšli na vycházku miroslavskou Českou čtvrtí: na křižovatce s ulicí Tyršovou, starší generaci je známa jako...

Cestou do školy

Cestou do školy

Zda děti cestou do školy vnímají také krásu kolem, nevím. Vím však docela dobře, kolik dětí poskakuje, hraje si či si jen tak povídá pod vzrostlými lipami na Komenského náměstí. Stromořadí mohutných lip, léty již prořídlé, lemuje chodník od zdravotního střediska k...