Jihomoravští Němci – vývoj a formování národa

1. 6. 2013 | Novinky

Přednáška Mgr. Martina Markela, Ph. D. z Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně se konala  v sálku na Brněnské ulici, za jehož zapůjčení děkujeme paní MUDr. Anně Klejdusové. Na padesát posluchačů různého věku, od velmi mladých až po skutečné pamětníky, se zájmem vyslechlo poutavý výklad o dění v naší širší oblasti. Mgr. Markel mluvil poutavě a svůj živý výklad doprovázel náčrtky středoevropského prostoru a daty, která se formování novodobého německého národa na nynějším našem a rakouském území týkají. Možná že mnohé bylo pro laického posluchače příliš odborné, přesto věřím, že jsme si, jak se říká, udělali pořádek v tom, co jsme tušili či znali z vlastních zážitků, z vyprávění, z hodin dějepisu nebo četby.

Vzhledem k tomu, že mnohým z nás cestou domů vyvstávala v mysli řada otázek, popřípadě vzpomínek a vyprávění o nedávné historii našeho města, jehož zaniklý multikulturní charakter si ti nejstarší ještě pamatují a mladší o něm z vyprávění vědí, plánujeme na podzim tohoto roku  besedu na téma Miroslavští Němci – vzpomínky pamětníků, co známe či neznáme z vyprávění. Termín besedy včas upřesníme.