Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří podpořili činnost našeho spolku, ať už se jednalo o podporu finanční, hmotnou, či formou poskytnutí užitečných služeb, a pomohli nám tím při sázení stromů v Miroslavi a jejím okolí.

Luboš Veselý

Miloslav Nejedlý – Nejedlý s.r.o.

Petr Juračka – AR Brno, spol. s.r.o.

Město Miroslav

Správa majetku města Miroslavi

František a Jana Jarošovi – Oven.cz

Martin Vodák – TerraCottem CZ, s.r.o

Příspěvky několika desítek soukromých dárců, kteří zavítali k našemu stánku na Jarmarku u Floriána.