Proč sázíme stromy

„Všechno se tu změnilo, dokonce i vzduch byl jiný. Místo prudkých větrů, vysušujících a nemilosrdných, foukal lehounký větřík, plný vůní. … Nejvíc mě dojalo, že poblíž byla vysazena lípa. Byla už vzrostlá a byl to nepopiratelný symbol znovuzrození.“

Jean Giono, Muž, který sázel stromy

Příběh Elzéarda Bouffiera, který začal před sto lety sázet stromy, je sice příběh starý, odehrávající se v daleké Provenci, ale je to příběh nesmírně inspirující. Podobně jako on, i my – spolek Stromy v krajině – chceme sázet stromy. Podobně jako on i my víme, že stromy do krajiny patří, nejen pro svoji krásu, ale zejména pro svoji mnohou užitečnost.

  • Stromy do krajiny patří, jsou zdrojem kyslíku, zabraňují erozi, vzduch je v jejich blízkosti svěží, vlahý …
  • Strom v plném květu je nejen krásný, je příslibem medu, ovoce, je útočištěm včel i dalšího drobného hmyzu, je plný života…
  • Stín stromů nabízí zklidnění …
  • Aleje stromů, jimiž byla naše země kdysi hustě protkána a které žel mizí, směřovaly od člověka k člověku …

Spolek Stromy v krajině si klade za cíl vysazovat v našem městě a v přilehlém katastru stromy a dle svých sil o ně pečovat. Rádi bychom vrátili do krajiny nejen aleje, ale chtěli bychom sem vrátit i některé tradiční druhy ovocných stromů. Chceme tak přispět nejen ke zkrášlení, ale zejména k ozdravění našeho okolí.

Jsme občané města a tak samozřejmě chceme spolupracovat s institucemi v našem městě, se společenskými organizacemi, s občany a s vedením města. Spolek Stromy v krajině je otevřen všem, kteří mají o zdravý a krásný vzhled Miroslavi a okolí zájem. Členy spolku Stromy v krajině se mohou stát nejen ti, kteří jsou ochotni a schopni účastnit se vlastního vysazování, člen může být i ten, kdo činnost spolku podpoří finančně. Uvažujeme i o dalších možnostech.

O činnosti spolku Stromy v krajině vás budeme informovat na svých webových stránkách, facebookovém profilu i prostřednictvím Miroslavského zpravodaje.

Staráme se o 500 stromů

Boží muka

Opravili jsme zanedbaná boží muka v polích u Dolenic.

Udržujeme kopec Větrňák

Turistická stezka po Miroslavských kopcích

Pomohli jsme vyznačit naši oblíbenou procházkovou trasu. Stezku po Miroslavských kopcích. Nyní se může každý, i když nezná Miroslav, projít mezi vinicemi a pokochat se výhledy na Pálavské kopce a okolí Miroslavi.

Staráme se o studánku

Novinky a pozvánky

O zázračné užitečné houbě

Je dobře, že při ochraně rostlin a živočichů proti chorobám se ve stále větší míře objevují a využívají prostředky vypůjčené z přírody místo chemických přípravků, které mohou být jedovaté, poškozovat životní prostředí nebo mít nepředvídané neblahé důsledky. Jedním...

Bilance podzimu 2021

Podzimní činnosti spolku Stromy v krajině je možné zhodnotit jako období velmi úspěšné. Mohli bychom začít už 11. září, kdy jsme kosili a čistili kopec Větrňák. V pátek 8. října se uskutečnila přednáška Vlastislava Janíka František Pospíšil a operace Bivouac o...

Významné stromy Miroslavi

Osamělý mohykán

Osamělý mohykán

Starý, ošlehaný větrem, trochu promrzlý, jistě i proschlý, takový je osamělý ořešák za městem v polní trati Nad Ramoší za Třináctkami. Přes všechny jizvy stáří je krásný, malebný a důstojný. Stojí sám uprostřed pole, někomu snad je i trnem v oku, trochu zavazí,...

Němý svědek

Němý svědek

Pokud si vzpomínám, nemáme žádnou fotografii z meziválečného období, na níž by byla zachycena smuteční síň u židovského hřbitova, nevíme tedy, zda vpravo od čelních vrat se už v té době tyčil jasan. Možná ano, možná ne. Pamětníci už nám to nepovědí. Nezdá se, že by na...

U tří kaštanů

U tří kaštanů

Kaštanů, jak se jírovci maďal běžně říká, je v Miroslavi poměrně hodně – v zámeckém parku, na katolickém i evangelickém hřbitově i jinde. Daří se jim u nás, přestože jsou už roky sužovány klíněnkou. Napadené listí brzy opadává, uprostřed léta neúprosné znamení...