Němý svědek

5. 3. 2017 | Významné stromy v Miroslavi

Pokud si vzpomínám, nemáme žádnou fotografii z meziválečného období, na níž by byla zachycena smuteční síň u židovského hřbitova, nevíme tedy, zda vpravo od čelních vrat se už v té době tyčil jasan. Možná ano, možná ne. Pamětníci už nám to nepovědí. Nezdá se, že by na toto místo byl skutečně vysazen, spíš jde o tzv. nálet. Protože nevíme, jak je strom starý, s tím by nám mohli pomoci leda odborníci, můžeme o jeho příběhu jen spekulovat. Odborně se tento strom nazývá jasan ztepilý a svému jménu ani miroslavský jasan nezůstává nic dlužen. Štíhlý vysoký kmen nese košatou korunu, jejíž spodní větve se jen lehce dotýkají nejvyšších míst na ozdobném štítu. Jako by tady, u vrat márnice, držel stráž. Pamatuje si ještě šťastné období vzkvétající židovské obce? Nebo sem semínko zavál vítr až ve chvíli, kdy už se sem nesmělo? Brzy tomu bude 80 let, na podzim roku 1938 se zavřela brána i vrátka, prý na věky. Škoda, že jasan neumí vyprávět, jak rádi bychom se víc dověděli o tajných pohřbech na začátku války. A pak ta hrůza celodenního bombardování 7. května 1945, hroby i pomníky v sutinách, jen smuteční síň a jasan zůstávají stát. Jasan ztepilý, němý svědek postupného zániku a zarůstání, kdy se důstojné místo posledního odpočinku mění v neprostupnou změť keřů a divoké zeleně. Hnízdí tu slavíci, jejich tlukot se ozývá do daleka … našli si stanoviště i v koruně jasanu? Časy se mění a proměňuje se i hřbitov, houštiny zmizely, opět je vidět pomníky, párkrát do roka je zde živo, bezstarostný smích mladých střídají chvilky ztišení … A jasan se dál tyčí do výše jako němý svědek. Mají stromy paměť?

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Opadavý, asi 40 m vysoký strom s kmenem o průměru až 1 m. V ČR roste od nížin po horské oblasti, maximálně okolo 1000 m n.m. Je rozšířen na západě až po Irsko, na východě po Ural, na jihu chybí (např. ve Španělsku, Itálii). Pěstuje se v parcích v několika kultivarech, které se liší např. tvarem a barvou listů nebo celkovým vzrůstem.

Listy působí mírně močopudně a projímavě a podporují vylučování solí. Užívají se zejména při revmatismu, dně, ledvinových chorobách.

Jasanové dřevo je velmi kvalitní, tvrdé a pružné, užívá se zejména při výrobě nábytku, sportovního náčiní, při výrobě násad, topůrek, apod.

https://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/591-fraxinus-excelsior-jasan-ztepily