Chcete se přidat?

Pokud vás činnost spolku „Stromy v krajině, z.s.“ zaujala a chtěli byste se k nám přidat, budeme rádi. Jako člen našeho spolku můžete buď přiložit ruku k dílu při sázení stromů, nebo při péči o ně, případně pomáhat při organizaci nejrůznějších aktivit, které pořádáme a o nichž se více dozvíte v příslušných kapitolách těchto internetových stránek.

Kdybyste se však z jakýchkoliv důvodů uvedených činností nemohli nebo nechtěli osobně účastnit, je tu možnost stát se přispívajícím členem. V takovém případě si můžete být jisti, že vaše členské příspěvky, jejichž aktuální výše byla stanovena na 500,- Kč ročně, budou beze zbytku využity ve prospěch stromů a krajiny v okolí našeho města Miroslav.

Před tím, než se rozhodnete, přečtěte si, prosím, stanovy spolku „Stromy v krajině, z.s.“, a pokud na nich nenajdete nic, s čím byste nesouhlasili, můžete si vytisknout členskou přihlášku. Vyplněnou a podepsanou ji předejte kterémukoliv vám známému členu našeho spolku, nebo ji pošlete na adresu:

Stromy v krajině, z.s.

Příční 7

671 72  Miroslav