Proč sázíme stromy

„Všechno se tu změnilo, dokonce i vzduch byl jiný. Místo prudkých větrů, vysušujících a nemilosrdných, foukal lehounký větřík, plný vůní. … Nejvíc mě dojalo, že poblíž byla vysazena lípa. Byla už vzrostlá a byl to nepopiratelný symbol znovuzrození.“

Jean Giono, Muž, který sázel stromy

Příběh Elzéarda Bouffiera, který začal před sto lety sázet stromy, je sice příběh starý, odehrávající se v daleké Provenci, ale je to příběh nesmírně inspirující. Podobně jako on, i my – spolek Stromy v krajině – chceme sázet stromy. Podobně jako on i my víme, že stromy do krajiny patří, nejen pro svoji krásu, ale zejména pro svoji mnohou užitečnost.

  • Stromy do krajiny patří, jsou zdrojem kyslíku, zabraňují erozi, vzduch je v jejich blízkosti svěží, vlahý …
  • Strom v plném květu je nejen krásný, je příslibem medu, ovoce, je útočištěm včel i dalšího drobného hmyzu, je plný života…
  • Stín stromů nabízí zklidnění …
  • Aleje stromů, jimiž byla naše země kdysi hustě protkána a které žel mizí, směřovaly od člověka k člověku …

Spolek Stromy v krajině si klade za cíl vysazovat v našem městě a v přilehlém katastru stromy a dle svých sil o ně pečovat. Rádi bychom vrátili do krajiny nejen aleje, ale chtěli bychom sem vrátit i některé tradiční druhy ovocných stromů. Chceme tak přispět nejen ke zkrášlení, ale zejména k ozdravění našeho okolí.

Jsme občané města a tak samozřejmě chceme spolupracovat s institucemi v našem městě, se společenskými organizacemi, s občany a s vedením města. Spolek Stromy v krajině je otevřen všem, kteří mají o zdravý a krásný vzhled Miroslavi a okolí zájem. Členy spolku Stromy v krajině se mohou stát nejen ti, kteří jsou ochotni a schopni účastnit se vlastního vysazování, člen může být i ten, kdo činnost spolku podpoří finančně. Uvažujeme i o dalších možnostech.

O činnosti spolku Stromy v krajině vás budeme informovat na svých webových stránkách, facebookovém profilu i prostřednictvím Miroslavského zpravodaje.

Staráme se o 500 stromů

Boží muka

Opravili jsme zanedbaná boží muka v polích u Dolenic.

Udržujeme kopec Větrňák

Turistická stezka po Miroslavských kopcích

Pomohli jsme vyznačit naši oblíbenou procházkovou trasu. Stezku po Miroslavských kopcích. Nyní se může každý, i když nezná Miroslav, projít mezi vinicemi a pokochat se výhledy na Pálavské kopce a okolí Miroslavi.

Staráme se o studánku

Novinky a pozvánky

Léto se Stromy v krajině

Během letošního léta byla v naší republice vyhlášena mírná koronavirová opatření vzhledem kcelkové situaci. Členové spolku Stromy v krajině se mohli sejít k činnostem, které lze považovat zapravidelné nebo obvyklé. V sobotu 19. června jsme v poměrně hojném počtu...

Probouzení

(činnost členů spolku Stromy v krajině na jaře roku 2021) V důsledku pandemie covid-19 jsme od března loňského roku prožívali nepoznanou dobu útlumu, obav, ale i vzájemné podpory. Byl to "pohádkový " čas, něco, o čem jsme četli v pohádkách - vzpomeňte na zakletý...

Významné stromy Miroslavi

Zapomenutá moruše

Zapomenutá moruše

Začněme hádankou – víte, kam zajít na černé moruše a jakou mají chuť? V Miroslavi je jich už opravdu jen poskrovnu. Kdysi bývaly moruše na každém větším dvoře, někde jedna, jinde měli moruše bílé i černé. Tehdy to byl docela běžný strom, drůbež – slepice, husy i...

Strom, který dostal milost

Strom, který dostal milost

Na jednu stranu jsou jerlíny japonské zcela obvyklé stromy v městských aglomeracích, docela se jim totiž daří v ne zrovna ideálním životním prostředí. Tam, kde rostou, byly vždy vysazeny, nepatří mezi stromy, které se uchytí jako tzv. nálet, jsou totiž ve svých...

Lípa míru a naděje

Lípa míru a naděje

Kdybychom dokázali spočítat všechny stromy v našem městě a zapsat je i s jejich rodovým a druhovým názvem, jistě by nejpočetnější skupinou byly lípy a mezi nimi lípy malolisté. Jen jedna jediná je však lípa míru. Nikdo ji tak nejmenuje a asi ani téměř nikdo neví,...