Léto se Stromy v krajině

2. 10. 2021 | Novinky

Během letošního léta byla v naší republice vyhlášena mírná koronavirová opatření vzhledem k
celkové situaci. Členové spolku Stromy v krajině se mohli sejít k činnostem, které lze považovat za
pravidelné nebo obvyklé.

V sobotu 19. června jsme v poměrně hojném počtu kosili a hrabali na kopci Větrňák, další den v
neděli 20. června menší skupinka uklízela a především hrabala pokosenou trávu na židovském
hřbitově. V sobotu jsme také probrali plán našich aktivit během léta, jako zalévání stromů, Knižní
bazar v červenci, a jiné.

V sobotu 17. července se konala Miroslavská letní slavnost, kde jsme na zámeckém nádvoří
pořádali Knižní bazar, už třetí v pořadí. Zájem o nabízené knihy byl opět značný, což nás potěšilo.
Protože letošní léto bylo docela bohaté na srážky, zalévat stromy bylo třeba jen občas.

V sobotu 11.září jsme se opět sešli na Větrňáku a kosili, hrabali a zaplňovali přistavený kontejner. V
komornější sestavě jsme pokračovali v kosení a vytrhávání plevele na pozemku spolku Stromy v
krajině. Konečně jsme také mohli zveřejnit data přednášek, které se budou konat – jak věříme –
během podzimu.

První z nich bude 8. října, další 5. listopadu 2021. Pro zájemce podrobnější informace:

8.10.2021 František Pospíšil a operace Bivouac (přednášející Vlastislav Janík, přednáška o
dramatických osudech miroslavského hrdiny protinacistického odboje, který po okupaci českých
zemí odešel do Velké Británie, kde vstoupil do čs. zahraniční armády a v roce 1942 seskočil na
území tehdejšího protektorátu jako velitel výsadkové operace Bivouac)

5.11.2021 Na kajaku z Černého lesa do Černého moře (přednášející Zdeněk Lyčka, cestovatelská
přednáška o splutí celého toku Dunaje z německého Schwarzwaldu až po ústí řeky do Černého
moře)

Témata obou přednášek jsou zajímavá, přijďte si poslechnout!