Lípa míru a naděje

5. 3. 2017 | Významné stromy v Miroslavi

Kdybychom dokázali spočítat všechny stromy v našem městě a zapsat je i s jejich rodovým a druhovým názvem, jistě by nejpočetnější skupinou byly lípy a mezi nimi lípy malolisté. Jen jedna jediná je však lípa míru. Nikdo ji tak nejmenuje a asi ani téměř nikdo neví, kterou lípu mám na mysli. Pamětníků jejího zasazení ubývá a těch, kteří o ní vědí je také málo. Na okraji parku u katolického kostela sv. Petra a Pavla, za pomníkem Jana Nepomuckého, byla na paměť ukončení druhé světové války zasazena lípa, Lípa míru. Kdo ji právě na toto místo vysadil, proč právě tam, nevím. Měli bychom o tak památném stromu jistě vědět víc. Mír do našeho města nepřišel snadno a bez bolesti. Někde se už slavilo vítězství, na Miroslav ještě 7. května 1945 padaly bomby. Z trosek se ještě kouřilo, sčítali se mrtví, když daleko odtud byla podepisována mírová dohoda. Radost i pláč provázely ty památné dny, trýznivá bolest i bezmezná úleva, slzy zármutku i slzy naděje – takový byl miroslavský květen 1945. A někdo tehdy zasadil strom – lípu míru a naděje, lípu vděčnosti. Zaslouží si, abychom o ní věděli víc, aby k ní ve výroční den přicházely děti a v jejím stínu si vyprávěly, možná i trochu pateticky, že žít v míru je dar, za který je třeba stále děkovat, o nějž je třeba se přičinit a těm, kteří o něj usilují, nabízet pomoc.

Lípa malolistá (Tilia cordata)

Tento listnatý, opadavý, asi 30 m vysoký strom je u nás poměrně hojně rozšířen od nížin po pahorkatiny (maximálně asi 900 m n.m.). Roste téměř v celé Evropě kromě nejsevernějších a nejjižnějších oblastí. Sušený lipový květ je oblíbený v léčitelství a z měkkého a lehkého lipového dřeva se vyrábějí tužky, rýsovací prkna, bedny, apod. Dřevo je také vhodné pro řezbářské práce.

Lípa malolistá se často uplatňuje v sadovnictví nebo jako meliorační, půdoochranná dřevina.

https://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/550-tilia-cordata-lipa-malolista