Lípa svobody

5. 3. 2017 | Významné stromy v Miroslavi

Tak se nazývají stromy, které jsou svázány s dějinami vlasti. Mnoho lip svobody bylo vysazeno v roce 1969 jako výraz odhodlání, že jsme a chceme být svobodni. Byly vysazovány v roce prvního výročí hořkých chvil zklamání – lípy svobody připomínají, že svoboda naší země byla 21. srpna 1968 pošlapána vstupem bratrských vojsk. V roce 1969 byla vysazena i lípa svobody v Miroslavi. Píše se o ní v kronice? Lípu svobody najdeme uprostřed města v parčíku u kulturního domu. V místě, kde jsou novodobé dějiny Miroslavi jako na dlani: socha letkyně – jako připomínka osvobozování města Rudou armádou 7. května 1945, pomník obětem strašného třináctihodinového bombardování stejného dne, kámen vztyčený na památku tragického osudu miroslavských Židů a uprostřed synagoga, kdysi jejich kulturní i duchovní centrum, dnes kulturní dům. V parčíku, kde pulzují dějiny, byla vysazena i lípa svobody. Byla u ní umístěna také informační tabulka, ale jak se tiše a nenápadně měnil náhled na dějiny a vytrácela se hořkost i bolest, tak také tiše a nenápadně zmizela i cedule. Lípa svobody byla naštěstí ušetřena. Byla jí jen odňata identita, z lípy svobody se stala jen obyčejná lípa. V květnu 1995, kdy se v těchto místech připomínalo 50. výročí konce druhé světové války, zpíval v jejím stínu pěvecký sbor a leckterý pamětník ji ostatním připomínal. Za dva roky bude naší lípě svobody padesát, je ještě mladá a krásná, přestože postupně košatí, je její koruna spíše štíhlá se spodním patrem větví nízko nad zemí. Pro většinu kolemjdoucích je to jen obyčejná, i když docela pěkná lípa. Vrátíme jí její identitu? Stane se opět Lípou svobody, mementem, živoucí pamětí?

Lípa malolistá (Tilia cordata)

Tento listnatý, opadavý, asi 30 m vysoký strom je u nás poměrně hojně rozšířen od nížin po pahorkatiny (maximálně asi 900 m n.m.). Roste téměř v celé Evropě kromě nejsevernějších a nejjižnějších oblastí. Sušený lipový květ je oblíbený v léčitelství a z měkkého a lehkého lipového dřeva se vyrábějí tužky, rýsovací prkna, bedny, apod. Dřevo je také vhodné pro řezbářské práce.

Lípa malolistá se často uplatňuje v sadovnictví nebo jako meliorační, půdoochranná dřevina.

https://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/550-tilia-cordata-lipa-malolista