Vojta Biberle

O zázračné užitečné houbě

Je dobře, že při ochraně rostlin a živočichů proti chorobám se ve stále větší míře objevují a využívají prostředky vypůjčené z přírody místo chemických přípravků, které mohou být jedovaté, poškozovat životní prostředí nebo mít nepředvídané neblahé důsledky. Jedním...

číst více

Bilance podzimu 2021

Podzimní činnosti spolku Stromy v krajině je možné zhodnotit jako období velmi úspěšné. Mohli bychom začít už 11. září, kdy jsme kosili a čistili kopec Větrňák. V pátek 8. října se uskutečnila přednáška Vlastislava Janíka František Pospíšil a operace Bivouac o...

číst více

Léto se Stromy v krajině

Během letošního léta byla v naší republice vyhlášena mírná koronavirová opatření vzhledem kcelkové situaci. Členové spolku Stromy v krajině se mohli sejít k činnostem, které lze považovat zapravidelné nebo obvyklé. V sobotu 19. června jsme v poměrně hojném počtu...

číst více

Probouzení

(činnost členů spolku Stromy v krajině na jaře roku 2021) V důsledku pandemie covid-19 jsme od března loňského roku prožívali nepoznanou dobu útlumu, obav, ale i vzájemné podpory. Byl to "pohádkový " čas, něco, o čem jsme četli v pohádkách - vzpomeňte na zakletý...

číst více

Pozvánka na jarní cyklus přednášek

Také v tomto roce pořádá spolek Stromy v krajině, z.s. ve spolupráci s klinikou AK Dent, s.r.o. a Rotary Clubem Znojmo přednášky pro veřejnost. Rádi bychom Vás pozvali na dvě úvodní vystoupení letošního cyklu: Úhory – staronový fenomén naší krajiny? Co jsou to úhory a...

číst více

Ohlédnutí Stromů v krajině za rokem 2019

V roce 2019 spolek Stromy v krajině, z.s. vstoupil do osmého roku své činnosti, jejíž hlavní náplní nadále zůstává výsadba stromů a péče o vybrané lokality veřejné zeleně v Miroslavi a jejím okolí. Za uvedený čas získalo působení spolku jistý pravidelný...

číst více

Úspěšný víkend 20. – 21.7.2019

V sobotu 20.7. 2019 se spolek Stromy v krajině zapsal do programu 30. ročníku Jarmarku u Floriána uspořádáním knižního bazaru ve vstupním nádvoří miroslavského zámku. Od 9:00 si mohli návštěvníci vybírat z knih umístěných na čtyřech stolech podle svého vkusu....

číst více