Ohlédnutí Stromů v krajině za rokem 2019

20. 12. 2019 | Novinky

V roce 2019 spolek Stromy v krajině, z.s. vstoupil do osmého roku své činnosti, jejíž hlavní náplní nadále zůstává výsadba stromů a péče o vybrané lokality veřejné zeleně v Miroslavi a jejím okolí. Za uvedený čas získalo působení spolku jistý pravidelný roční rytmus, a tak i letos byly jarní měsíce věnovány jednak přípravě na podzimní sázení (na Markově kopci jsme vybudovali pět nových oplocenek), jednak údržbě dřívějších výsadeb (opravy kůlů a ochrany proti okusu zvěří). Stejně jako v předchozích letech i toto jaro jsme připravovali vlastní semenáčky stromů. Letos se jednalo o borovice černé ze semen vybraných stromů rostoucích na Miroslavských kopcích. Šišky jsme nejprve společně nasbírali s panem Erikem Schwarzbachem, který pro nás následně semena z těchto šišek získaná připravil pro předpěstování v sadbovačích. V červnu a v září jsme pak provedli již tradiční kosení travních ploch a čištění náletových dřevin na kopci Větrňák, a to na místech a v časovém harmonogramu určených Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Ve stejných měsících jsme kosili trávu také na židovském hřbitově v Miroslavi a z jeho obvodových zdí odstranili popínavé rostliny, které tyto zdi poškozovaly. V říjnu a v listopadu jsme se pak věnovali vlastnímu sázení nových stromů. Do již zmíněných oplocenek na Markově kopci jsme vysadili 40 semenáčků dubů, javorů a jeřábů břeků. Za ulicí A. Zápotockého jsme na pozemku pan Igora Staška, který jej dal pro výsadbu k dispozici, zasadili podle návrhu naší členky Hany Beneschové 42 stromů a keřů různých druhů, čímž byl dán základ budoucímu lesoparku v těsné blízkosti města. U Dolenic jsme pak podél potoka Dolenická strouha společně s místními zasadili 25 stromů. Toto nové stromořadí tvoří lípy, buky, třešně ptačí a hrušně, konkrétně stará odrůda Oharkula. Stromy a keře, které byly použity do těchto výsadeb, jsme z části získali z vlastních zdrojů (nákupem, nebo vypěstováním vlastních semenáčků), další část pro nás zajistila a dodala organizace Sázíme stromy, z.ú., se kterou v tomto směru spolupracujeme již druhým rokem. Pouze zasadit stromy však nestačí, bez následné péče by se jich řada neujala, a tak jsme i letos během letních měsíců všechny námi v předchozích letech vysazené stromy zalévali.

Další již tradiční činností spolku Stromy v krajině, z.s. je pořádání přednášek, kterých jsme v tomto roce ve spolupráci s klinikou AK Dent, s.r.o a Rotary Clubem Znojmo uspořádali celkem osm. Nově jsme letos na Meruňkobraní a Jarmarku u Floriána zorganizovali bazar starých a pro mnohé již nepotřebných knih. Velice nás potěšil živý zájem návštěvníků, díky kterému více než 2/3 ze shromážděných knih našly svého nového majitele. Dodatečně bych rád poděkoval všem, kteří dali knihy pro bazar k dispozici a přispěli tím k jeho úspěšnému průběhu.

Činnost spolku Stromy v krajině, z.s. je bohatá a jsme rádi, že se nám ji z velké části daří financovat z vlastních zdrojů, nicméně bez podpory dalších subjektů by náš záběr byl mnohem užší. Naše poděkování tedy patří všem, kteří naše aktivity jakýmkoliv způsobem podpořili a podporují. Mezi ně patří např. město Miroslav, které našemu spolku již druhým rokem udělilo dotaci, pan Miloslav Nejedlý, který nám dlouhodobě poskytuje logistickou a organizační pomoc, pan Petr Juračka, který pro spolek sponzorsky zajistil výrobu 9 laviček (ty plánujeme umístit v okolí Miroslavi v roce 2020), pan Michal Forman, který sponzorsky nechal pro spolek vyrobit velmi užitečné zatloukadlo na velké kůly, Sbor Českobratrské církve evangelické a Rodinné centrum Medvídek, které během jimi pořádaných dobročinných akcí uspořádaly sbírky, jejichž výtěžek nám předaly a také mnozí návštěvníci námi pořádaných přednášek a dalších akcí, kteří nám během nich poskytli dobrovolné dary na činnost spolku. Veškeré pomoci si velice vážíme a mohu každého ujistit, že všechny takto získané prostředky jsou beze zbytku využity na výsadbu stromů v Miroslavi a v jejím okolí a na následnou péči o ně.

Spolek Stromy v krajině, z.s. v žádném případě není uzavřenou skupinou a rádi mezi sebou přivítáme nové tváře, ať už jako členy spolku, nebo příležitostné pomocníky na jednorázové akce. Více se o činnosti našeho spolku dozvíte také na našem facebookovém profilu, nebo se na nás můžete obrátit přímo prostřednictvím emailové adresy sazime@stromyvkrajine.cz.