Větrňák

7. 4. 2014 | Novinky

V roce 2013 jsme činnost našeho občanského sdružení rozšířili o další pravidelnou aktivitu. Po předchozí dohodě s CHKO Pálava jsme začali pečovat o jeden z Miroslavských kopců, a to konkrétně Větrňák. V červnu jsme se zde sešli poprvé, abychom pokosili trávu a zachovali tak nízký travní porost, který svědčí růstu vzácných bylin. Díky bohatým jarním srážkám tráva na jinak spíše suchém biotopu Miroslavských kopců narostla nebývalým způsobem. Přistavený kontejner určený k odvozu pokosené trávy jsme proto museli několikrát sešlapávat a i tak byl po skončení naší práce plný až po okraj. Do druhého kontejneru jsme ukládali odstraněné náletové dřeviny – převážně akáty, šípkové keře a ptačí zob – které byly následně zpracovány na štěpku. Koncem října jsme se pak na Větrňák vrátili a pokračovali v čištění borového háje a travnatých ploch od náletových dřevin. O pár týdnů později jsme Větrňák navštívili potřetí, tentokrát proto, abychom zde na základě doporučení odborných pracovníků CHKO Pálava vysadili 3 druhy stromů (jeřáb břek, borovici lesní a dub šípák), které na Miroslavské kopce patří a které by zde měly doplnit pomalu mizející vegetaci nepůvodní borovice černé. Větrňák se tak stal „naším“ kopcem, na který se budeme v uvedených intervalech vracet a zmíněným způsobem se o něj starat.

033 049 070