O nových stromech a jiných věcech

22. 6. 2014 | Novinky

Jak loni na podzim 2013, tak i letos na jaře 2014 jsme nezaháleli a v Miroslavi i jejím (tentokrát i vzdálenějším) okolí jsme vysadili několik desítek nových stromů.

V listopadu 2013 jsme na Miroslavských kopcích – konkrétně na Větrňáku a na Markově kopci – zasadili tři druhy stromů, které nám pro tuto lokalitu doporučila Správa CHKO Pálava. Jednalo se o 22 borovic lesních, 20 jeřábů břeků a na 20 místech jsme do země vložili vždy po dvou žaludech dubu šípáku. Výsadbu dubů formou tzv. síje jsme zvolili především proto, že jsme nenašli žádnou lesní školku či jiného dodavatele, od nějž bychom sazenice tohoto druhu mohli získat. Počasí nám příliš nepřálo a drobný déšť nás neopustil po celou dobu sázení. V tu chvíli jsme ovšem netušili, že tento déšť je pro právě vysazované stromy na dlouhou dobu poslední vydatnou závlahou. Suchá zima a stejně tak na vláhu skoupé následující jaro nově vysazeným stromům příliš nepřály. Bez větší úhony je zvládly jen jeřáby, řada borovic se však neujala a také mnohé duby nevzešly. Na jejich místa dosadíme nové stromy na podzim.

046 048 052

Pro letošní jarní sázení (15.března 2014) jsme si vyhlídli prostory u dvou polních cest. Podél tzv. Popovky vedoucí z Miroslavi pod vinohrady na jihovýchodních svazích Markova kopce jsme vysadili 10 dubů zimních a 10 bohutických meruněk. Dalších 17 ovocných stromů různých druhů (jabloně, hrušky, švestky, třešně, višně, ringle atd.) jsme pak zasadili do prořídlého stromořadí podél polní cesty vedoucí od silnice do Damnic tratěmi U Kašence a Příčky ke kapličce v polích. Ani tentokrát nám počasí příliš nepřálo. Silný vítr, který v závěru naší práce doplnil déšť, nebyly právě příjemné, ale vědomí, že jsme celkovým počtem vysazených stromů překročili první stovku, nás těšil tak, že jsme chlad ani příliš nevnímali.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Téměř přesně na den po roce jsme se v červnu 2014 vrátili na Větrňák, abychom zde opět pokosili trávu a usnadnili tím růst vzácných a chráněných rostlin, které se zde vyskytují. Oproti loňskému roku bylo jak pokosené trávy, tak i odstraněných náletových dřevin méně, ale i tak jsme oba kontejnery přistavené Správou majetku města Miroslav zaplnili. Na náš podnět SMM také odvezla dvě menší hromady odpadu a sutě, které se objevily na palouku uprostřed borového háje a na okraji chráněného pozemku. Větrňák tak zase trochu prokoukl.

002 015 022