Stromy v létě

14. 8. 2018 | Novinky

V létě, zvlášť tak horkém a suchém jako je to letošní, je nutné stromy, zejména nově vysazené, zavlažovat. Ve vrcholících parnech stromy dostaly svůj příděl vody v sobotu 4.8.2018 a ve středu 8.8.2018. Během srpna se zalévání stromů bude ještě opakovat.

Další aktivity spolku Stromy v krajině, z.s. se připravují, a to konkrétně vyznačení turistické trasy po Miroslavských kopcích ve spolupráci s KČT, na tuto činnost spolek získal dotaci od MÚ Miroslav. Další připravovanou činností je oprava kapličky nad ovocným stromořadím u Damnic. Stromořadí se již několik let snaží členové spolku dosazovat, obnovená kaplička by mohla být pěkným cílem procházky stromořadím. Na financování opravy se budou podílet sponzoři, přispěje také obec Damnice a část bude uhrazena ze spolkových peněz.

V září se uskuteční tradiční čištění náletů na Větrňáku.