O nás

Spolek Stromy v krajině, z.s. vznikl nejprve jako občanské sdružení 4. dubna 2012. Podnětem k jeho ustanovení byla snaha vracet do zemědělské krajiny kolem města Miroslavi, která je v důsledku této hospodářské činnosti převážně „holá“, stromy. A to jak původní (autochtonní) druhy listnatých stromů, tak i stromy ovocné, přičemž se snažíme vysazovat i staré a již pozapomenuté odrůdy, které byly v našem kraji dříve pěstovány. Hlavní cíle, které si náš spolek stanovil, jsou:

  1. výsadba stromů a zeleně,
  2. ochrana přírody a krajiny,
  3. poskytování obecně prospěšné služby v oblasti péče o životní prostředí.

Každým rokem na jaře a na podzim sázíme v Miroslavi a v jejím okolí uvedené druhy stromů, o něž následně pečujeme. Již při výsadbě dáváme ke kořenovému systému stromů terracottem, abychom jim v počátku jejich růstu zajistili dostatek živin a vláhy. Stromy zajišťujeme proti okusu a jinému poškození zvěří, v případě nedostatečných srážek se staráme o jejich zalévání. Upravujeme jejich bezprostřední okolí a u ovocných stromů se staráme o jejich řez.

Kromě samostatně stojících (solitérních) stromů sázíme stromy podél polních cest a dosazujeme je v již stávajících porostech (např. na Miroslavských kopcích). Naším hlavním cílem je výsadba nových alejí a stromořadí.

V rovině odborné spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště Jižní Morava a s NP Podyjí, při praktické činnosti pak s orgány místní správy a samosprávy a s lokálními firmami a podniky. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími zájmovými spolky a organizacemi nejen v našem regionu.

Během podzimních a zimních měsíců pořádáme přednášky a besedy, které jsou zaměřeny jednak na přírodovědná témata, jednak na historii našeho kraje. Příležitostně se také vydáváme na výlety do zajímavých přírodních lokalit, kterými nás provázejí jejich znalci s odborným komentářem.

 

První společně zasázený strom.

Zde jsme právě zasázeli spolkovou lípu k výroční založení republiky.