Výzva občanského sdružení Stromy v krajině

5. 12. 2012 | Novinky

Stromy v krajině bereme jako samozřejmost. Mnohdy nevnímáme, že dávají krajině charakter a malebnost, že krajinu dotvářejí, jsou v ní nezastupitelné. Sotva si umíme představit, že by stromy náhle zmizely a krajina by byla prázdná.

Asi málokdo pochybuje o tom, že vhodně vysazené stromy mají jednoznačně pozitivní vliv na své okolí. Stromy čistí vzduch, snižují prašnost, jako domov pro řadu živých organismů přispívají k větší druhové pestrosti. Vláhu, kterou potřebují pro svůj život, dokážou na mnoha místech pomocí svého kořenového systému doslova vytáhnout z hloubi země v dostatečném množství nejen pro sebe, ale i pro jiné rostliny. V neposlední řadě jsou stromy krásné a svou tichou a klidnou existencí zpříjemňují ráz míst, na nichž rostou. To platí pro náš převážně zemědělský a „holý“ kraj dvojnásob.

I proto si občanské sdružení Stromy v krajině klade za cíl vysazovat samostatně stojící (solitérní) stromy, obnovovat remízky a v místech k tomu vhodných vysazovat stromořadí či aleje. Touto cestou chceme ve spolupráci s odborníky sázet především ty druhy listnatých stromů, které jsou v našem kraji původní a současně bychom do něj rádi vraceli staré, dnes již pozapomenuté odrůdy stromů ovocných. Chtěli bychom se proto obrátit na veřejnost s žádostí o pomoc při hledání míst v okolí našeho města (nikoliv na zahradách a pozemcích nacházejících se v zastavěné části), které by byly pro výsadbu stromů vhodné.

Máte pozemek, který je jen stěží využitelný? Jste vlastníkem pole, o němž se domníváte, že by mu slušel strom? Pokud jste si na některou z uvedených otázek mohli odpovědět ano a souhlasíte s výsadbou stromu na některém z těchto vašich pozemků, kontaktuje, prosím, občanské sdružení Stromy v krajině, a to buď prostřednictvím e-mailové adresy sazime@stromyvkrajine.cz, nebo na telefonním čísle 775 282 212.

Marek Pavlík