Miroslavské kopce – součastnost a budoucnost

5. 12. 2012 | Novinky

Miroslavské kopce – fenomén našeho městečka. Místo nedělní vycházky, dětských her, zamilovaných setkání. Místo, odkud máme naši část Moravy téměř „na dlani.“

A určitě také vhodný námět k přednášce. Vždyť koho z nás by nezajímalo, proč v posledních letech se borovicím nedaří, jak se porvat s akáty, aby nevytořily na kopcích neproniknutelnou houštinu, jak je to se stádem ovcí, které se zde v určitých cyklech pase. Otázky, na které je dobré se zeptat odborníka.

Proto se občanské sdružení Stormy v krajině obrátilo na Mgr. Přemysla Heralta z CHKO Pálava a poprosilo jej o zodpovězení těchto otázek během přednášky s názvem „Miroslavské kopce – současnost a budoucnost.“ Páteční podvečer 16.11. v prostorách restaurace Slávie byl pak určitě pro všechny zúčastněné příjemně stráveným časem s nemalou mírou nových informací. Přednášku, kromě nás laiků, navštívili další dva odborníci, prof. Ing. Jan Čermák, CSc. z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity a Ing. Martin Škorpík z NP Podyjí.

Po úvodu Mgr. P. Heralta, který hovořil především na téma Mioslavské kopce, se rozproudila bohatá diskuse. Jejími aktéry se stali především pánové J. Čermák a M. Škorpík. Svými příspěvky výrazně rozšířili původní téma přednášky. Dotkli jsme se tak nejen ochrany přírody, probrali koncepci státu v této oblasti, vyvrátili některé mýty, navštívili různé části Země, mluvili o různých typech ekosystémů, o vlivu člověka na krajinu v historii lidstva a o mnoha dalších tématech.

Každé z těchto diskusních témat by mohlo být tématem jedné samostatné přednášky. Bohužel páteční podvečer byl příliš krátký.

Občanské sdružení Stromy v krajině si především klade za cíl vysazovat stromy. Vnímáme však také, že i obě námi organizované přednášky týkající se stromů a přírody Miroslavska, byly vámi, lidmi, kterým není dnešní stav přírody lhostejný, kladně přijaty. Chceme proto i v této činnosti pokračovat. Naším hostem na první přednášce byl prof. Ing. J. Čermák, který hovořil o vlivu stromů na krajinu. Mgr. P. Heralt nás informoval o Miroslavských kopcích. A již nyní vás můžeme pozvat na přednášku Ing. M. Škorpíka z NP Podyjí. Že i tato přednáška bude určitě zajímavá, o tom nikdo z nás nepochybuje.

Přednáška se uskuteční v jarních měsících a budeme vás o jejím termínu i zvoleném tématu s předstihem informovat prostřednictvím Miroslavského zpravodaje, plakátů a našich webových stránek www.stromyvkrajine.cz.

Lenka Biberlová